הדרוזים

מי הם הדרוזים?

ראשיתה של דת הדרוזים, שהסתעפה מן האיסלאם, בפרוס המאה ה-11. מבשר הולדתה של הכת החדשה היה שליט מצרים אל-חאכם באמר-אללה ("המושל בחסד עליון"), שטען באוזני אנשי חצרו כי זכה בהתגלות אלוהית, ומקורביו (כנראה בניו) חיסלו אותו בחשאי – טעות זו גרמה לשמועה כי לא מת והוא עתיד להתגלות, כעין אליהו הנביא שלנו…

בשנת 1017 קבע חמזה בן-עלי את עיקרי דת הדרוזים, שהם סודיים, ורק המאמינים שבין הדרוזים בקיאים בתורה ובחוקיה, והם מעבירים אותם בעל-פה, מדור לדור. עבור כל מי שלא הוכנסו בסודה נשארת דת הדרוזים חסויה ועטויית מסתורין.

בהיותם בני דת מתבדלת ונרדפת, ביקשו להם הדרוזים מקלט בחרמון ובדרום-לבנון.

בישראל הם מתגוררים בכרמל, בגליל ובגולן, ורבים מהם משרתים בצה"ל ביחידות קרביות.

בטיולנו בכפרים הדרוזים ובריכוזים עירוניים, נעמוד מקרוב על מורשת הדרוזים, הפולקלור וההווי.

לחלק הקולינארי -הזדמנות להתוודע למטבח הדרוזי המיוחד.

ביקורים במקומות המקודשים לעדה הדרוזית כמו נבי שועייב, נבי סבלן, נבי חזורי ומקומות נוספים