המאה ה 19

נטייל בין המתחמים השונים שנבנו במאה ה-19 בירושלים כגון: מגרש הרוסים, המבנים השונים לאורך רחוב הנביאים, נספר אודותם ואודות הדמויות ההסטוריות הקשורות למקום ולתקופה.