קיסריה

אחד מגדולי הבנאים בארץ ישראל היה ללא ספק הורדוס שהומלך על יהודה ע"י האמפריה הרומית.

כחלק מתכניותיו השאפתניות בונה הוא את העיר קסריה-העיר הגדולה והמתוכננת ביותר באותם ימים בא"י-וקורא אותה על שמו של מטיבו הקיסר ובונה מקדש מפואר במרומי העיר החדשה לכבודו של הקיסר אוגוסטוס.

הטיול בעיר מרתק למראה המונומנטים המופלאים כמו התיאטרון, ההיפודרום, הרחובות ההיפודמיים, בית המרחץ ואמת המים המוליכה את המים לעיר ממעיינות מרוחקים, הנמל-סבסטוס-שהופך למרכזי בארץ ישראל.

נזכיר את חשיבותה לעולם הנוצרי ולנצרות בהתהוותה.

הטיול בקסריה מרתק מעצם המפגש עם גבורי העבר והתרבות הקדומה הנגלית לעיננו.