תלים מקראיים

תלים מקראיים נזכרים בתנ"ך מספר רב של פעמים והם נחשבים כבעלי ערך תרבותי עולמי יוצא דופן. תלים מאפיינים אזורים שונים במזרח המזרח התיכון בייחוד סוריה, לבנון, ישראל ומזרח תורכיה. מתוך מעל 200 תלים בישראל, תל מגידו תל חצור ותל באר שבע מייצגים כמה מהדוגמאות הטובות ביותר לחיים בתקופת הברזל של אזור הלבנט:

מערכות איסוף מים תת קרקעיות, שאמורות היו לשרת קהילות עירוניות צפופות.

התלים מייצגים מפגש של תרבויות וערכים אנושיים המתבטא בסגנונות בנייה עתיקים של מצרים, סוריה וארצות הים האגאי לכדי סגנון בעל ייחוד. התלים הם עדות לתרבות שנעלמה- הערים הכנעניות וערי התנ"ך של תקופת הברזל שאופיינו בתכנון ערים, ביצורים, ארמונות וטכנולוגיות לאיסוף מים.