בעקבות סיפורי התנ"ך

טיולים בחלקי ארץ ישראל השונים בעקבות סיפורי המקרא והאירועים המתרחשים באתרים השונים, שילוב בין הספור המקראי לחידוש ההתיישבות בא"י בעת החדשה.